?ycie Eskimosów. Roald Amundsen

?ycie Eskimosów

By Roald Amundsen

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

W ksi??eczce niniejszej opowiada Roald Amundsen o & bdquo;Ludziach na magnetycznym biegunie p & oacute;?nocnym & ldquo;. Amundsen z siedmiu towarzyszami przedsi?wzi?? w roku 1903 wypraw? do ?wiata podbiegunowego p & oacute;?nocnoameryka?skiego, aby na statku & bdquo;Gj & ouml;a & ldquo; przep?yn?? drog? p & oacute;?nocnozachodni?, kt & oacute;rej odkrycie od czas & oacute;w Kolumba by?o celem licznych wypraw. Podr & oacute;? Amundsena trwa?a od roku 1903 do r. 1907. M & rsquo;Clure odkry? t? drog? w roku 1850, ale przeby? j? po wi?kszej cz??ci na saniach. Amundsen jest tedy pierwszym, kt & oacute;remu uda?o si? przep?yn?? t? drog? na statku. Jednocze?nie sp?dzi? on ze swymi towarzyszami 23 miesi?ce na wyspie Kr & oacute;la Williama, robi?c spostrze?enia naukowe, z kt & oacute;rych najwa?niejszym by?o nowe okre?lenie po?o?enia magnetycznego bieguna p & oacute;?nocnego, dokonane na Boothia Felix. Magnetyczne bieguny nie s? sta?e i przesuwaj? si? z miejsca na miejsce. Rozdzia?y dzie?a Amundsena po?wi?cone Eskimosom nale?? do bardzo ciekawych. Niepodobna odm & oacute;wi? najwy?szego podziwu biednemu ciemnemu ludowi, kt & oacute;ry w warunkach najgorszych, na wiekuistych ?niegach i lodach buduje chaty ?niegowe i niemal z niczego stwarza sobie narz?dzia, bro? i ?odzie potrzebne do polowania na r & oacute;?ne zwierz?ta morskie, kt & oacute;rych mi?sem si? ?ywi, a kt & oacute;rych t?uszcz dostarcza mu jedynego materia?u do o?wietlania i opalania chat podczas d?ugich miesi?cy zimowych, gdy panuje tam straszny ch? & oacute;d i mrok nocny.

Roald Amundsen

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381196123
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 10, 2019
 • Protection:
 • Watermarking
 • Viajes / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok