Zara? mnie dobrem. Jan Ratajczak

Zara? mnie dobrem

By Jan Ratajczak

Format: EPUB  
Availability: Instant download

Synopsis

Tytu? tomiku pochodzi od jednego z wierszy, a skoro zosta? on wyró?niony w ten sposób przez samego autora, warto pój?? tym tropem, tropem s?ów, i potraktowa? go jak przewodnika. Dobro, pasje, marzenia, mi?o?? & hellip; - to nie tylko pojedyncze, oderwane od siebie wyrazy, ale tak?e obrazy, które poeta z nich tworzy. Obrazy kameralne - jak kameralna jest muzyka i atmosfera; a zarazem intymne - jak intymne s? uczucia i relacje. Trzydzie?ci wierszy sk?adaj?cych si? na tomik Jana Ratajczaka mo?na przeczyta? jednym tchem, zw?aszcza gdy trafi si? kto? spragniony poezji. Mo?na te? dozowa? je sobie oszcz?dnie, delektuj?c si? ka?dym zwrotem, ka?dym porównaniem i pozwalaj?c autorowi na & bdquo;j?zykowe pieszczoty " (bez dwuznaczno?ci). Ka?dy wiersz jest inny, ma w sobie prosty i szczery przekaz, autor liczy na to, ?e czytelnik poczuje w nich warto?ci które sprawi?, ?e cho? na chwil? zatrzyma si? nad ich znaczeniem i zastanowi si? nad ich g??bszym przekazem.

Jan Ratajczak

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381195270
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 2, 2019
 • Protection:
 • Watermarking
 • Poesía / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok