Jak sta? si? ?wiadomym kierowc?. Ma?gorzata Oziemczuk

Jak sta? si? ?wiadomym kierowc?

By Ma?gorzata Oziemczuk

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Poradnik dla osób, które: • Chc? zosta? ?wiadomymi kierowcami • Chc? sta? si? odpornymi na cudz? krytyk? • Chc? pozna? proste sposoby na zmian? podej?cia do egzaminu i zredukowa? stres z nim zwi?zany • Chc? poczu? przyjemno?? z samodzielnej jazdy i czerpa? z tego korzy?ci Autorka ksi??ki na w?asnym przyk?adzie pokazuje, jak zerwa? z dotychczasowymi schematami my?lowymi, blokuj?cymi przed podej?ciem do egzaminu na prawo jazdy. Przedstawia, jak z traumatycznych do?wiadcze? za kierownic?, stworzy? co? buduj?cego i pozytywnego. Zmagaj?c si? z niskim poczuciem w?asnej warto?ci po wypadku samochodowym sprzed kilku lat, dzi? dojrza?a do roli bycia kierowc? i jest ?wiadomym u?ytkownikiem drogi. Pokona?a swoje s?abo?ci, niepowodzenia i odrzuci?a niestosowne komentarze, co pozytywnie wp?yn??o na zredukowanie stresu i pozwoli?o zbudowa? pewno?? siebie. Ksi??ka nie tylko dla tych, którzy dopiero chc? zosta? kierowcami, ale tak?e dla tych, którzy z ró?nych powodów zaprzestali samodzielnej jazdy. Dla tych, którzy nie czuj? si? pewnie za kierownic? lub s?dz?, ?e w ogóle si? do tego nie nadaj?. Ale równie? dla kierowców, którzy przez swoje nieprzemy?lane komentarze i z?o?liwe uwagi, niejednokrotnie podcinaj? skrzyd?a swoim bliskim, przyjacio?om lub nawet nieznajomym… Poradnik zawieraj?cy ?wiczenia praktyczne dla mniej lub bardziej do?wiadczonych kierowców. Uczy, poprawia nastrój, u?wiadamia i pozwala wyci?gn?? wiele ciekawych wniosków.

Ma?gorzata Oziemczuk

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381197663
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Derecho

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok