Niepami??. Gustaw Dziewi?cki

Niepami??

By Gustaw Dziewi?cki

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Co po?wi?ciliby?cie, by wasze wspomnienia i osoby, które kochacie, nigdy nie popad?y w zapomnienie? Na tle wydarze? dotykaj?cych królestwa i imperia, walk? z w?asnym losem prowadz? antropologiczne istoty, w ?wiecie, w którym wszystko mo?e sta? si? bóstwem. Nie umiera bowiem ten, o kim pami?? pozostaje ?ywa. W królestwie Aedhen wybucha tradycjonalistyczny bunt, a nad tryjlijskim Imperium zbieraj? si? chmury spisków i knowa?. Zamieszkuj?ce górskie prze??cze elfie klany prowadz? krwaw? walk? o dawne ziemie i w?adz?, jak? sprawowa?y przez tysi?clecia. Zmuszony do wygnania król, ucieka wraz z przybocznymi, kieruj?c si? w nieznane. M?ody szlachcic, kapitan w Imperium Tryjlii, wyrusza wraz z oddzia?em na kolejn? misj?, z której tym razem mo?e nie wróci?. Los zdaje si? nie oszcz?dza? nikogo, wybory s? obarczone konsekwencjami. Czy rzeczywi?cie ?wiadomo?? istnienia oznacza woln? wol??

Gustaw Dziewi?cki

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381197700
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok