Co widzia?y cztery ?ciany. Pati Maczy?ska

Co widzia?y cztery ?ciany

By Pati Maczy?ska

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Ksi??ka oparta na prawdziwych zdarzeniach. Przedstawia realne problemy, z jakimi musi si? zmierzy? osoba, która zg?asza przemoc domow?. Ta opowie?? jest ?amaniem tabu spo?ecznego – akceptacji przemocy rodzinnej. Jest subiektywnym zapisem prawdziwych zdarze? widzianych oczami ofiary i ?wiadka. Kiedy dwudziestoletnia Anka zachodzi w ci??? i wychodzi za m??, nie mo?e przypuszcza?, co j? czeka. Rodzinna sielanka nie trwa d?ugo. M?? okazuje si? katem wy?adowuj?cym swoje frustracje na ?onie. Przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna staj? si? codzienno?ci?. Po licznych brutalnych i upokarzaj?cych incydentach Anka postanawia zmieni? swoje ?ycie. Rozpoczyna si? d?uga i upokarzaj?ca droga do normalno?ci: przes?uchania na policji, zeznania w s?dzie i walka o dobro dziecka. To historia, która daje nadzieje ofiarom zamkni?tym w czterech ?cianach i otwiera oczy tym, którzy dot?d je przymykali uwa?aj?c, ?e to nie ich sprawa, co dzieje si? obok.

Pati Maczy?ska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381197427
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of Pati Maczy?ska