Skrzy?owane Drogi. Ukradzione szcz??cie. Iwan Franko

Skrzy?owane Drogi. Ukradzione szcz??cie

By Iwan Franko

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Skrzy?owane drogi. Ukradzione szcz??cie”. PO RAZ PIERWSZY W J?ZYKU POLSKIM! Iwan Franko - jeden z najwybitniejszych pisarzy ukrai?skich, jest autorem ponad pi?ciu tysi?cy pozycji bibliograficznych, nominowany do nagrody Nobla. SKRZY?OWANE DROGI Ukrainiec, student prawa we Lwowie – Jewhenij zakochuje si? w m?odej Polce, mieszkaj?cej na stancji u ciotki. Pi?kna m?odzie?cza mi?o?? nie znajduje jednak szcz??liwego zwie?czenia. Ulegaj?c naciskom ciotki, Regina wychodzi za m?? za starszego od niej Stalskiego, tyrana i sadyst?, który przemienia jej ?ycie w piek?o. Po dziesi?ciu latach, wci?? z rozbitym sercem, nadal wolnego stanu, Jewhenij otwiera kancelari? w mie?cie, w którym od dawna mieszka jego ukochana z czasów studiów we Lwowie wraz z m??em. M??czyzna jednak o tym nie wie, a ich drogi ponownie si? krzy?uj?. UKRADZIONE SZCZ??CIE Mychaj?o i Anna przysi?gali sobie dozgonn? wierno??. Jednak Mychaj?o zosta? zabrany do wojska cesarskiego. Bracia Anny, aby nie dzieli? posagu z siostr?, powiedzieli, ?e Mychaj?o zgin??. Si?? oddali dziewczyn? najemnikowi Miko?ajowi, kradn?c jej nie tylko dziedzictwo, ale tak?e szcz??cie. Po latach pojawia si? wskrzeszony ?andarm Mychaj?o. Dawna mi?o?? Anny eksploduje z now? si??. Czy teraz m??czyzna odzyska szcz??cie i ukochan? kobiet??

Iwan Franko

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198493
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Cómics y novelas gráficas / general