Maralunga. Flou Taker

Maralunga

By Flou Taker

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Mati jest projektantk? po Uczelni Artystycznej. Jej ?ycie jest zwyczajne. Mieszka w domu pozostawionym przez ojca, pracuje. Pewnego dnia dostaje telefon od Alexa, dziennikarza, którego spotka?a przed laty na jednym z plenerów. Zachwyci? si? wtedy jej fotografiami, za które dosta?a spore wynagrodzenie. Widzieli si? krótko, ale co? mi?dzy nimi zaiskrzy?o. Tym razem ograniczeni czasem pisz? wspólnie ksi??k?. Uczucie, które mi?dzy nimi powstaje wplata si? w pisan? przez nich powie??. „Uzgadniaj?” w niej w?asne pogl?dy i odkrywaj? zasady, na których ich zwi?zek ma szanse przetrwa? i si? rozwin??. Lekka historia napisana z pewnym dystansem. Sporo w niej zwrotów akcji i niezwyk?ych wydarze?, rozgrywaj?cych si? w wi?kszo?ci na kempingu „Maralunga” we W?oszech. Napi?cie i emocje przeplataj? si? tu z nami?tno?ci?, ciep?em i serdeczno?ci? oraz pozytywnym nastawieniem do rzeczywisto?ci.

Flou Taker

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198639
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Romance

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok