Teatr Marionetek. Marta P?dzieszczak

Teatr Marionetek

By Marta P?dzieszczak

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Opowiadania dla dzieci ucz?szczaj?ce na zaj?cia z arteterapii. Zbiór barwnych, napisanych z poczuciem humoru opowie?ci. Marta P?dzieszczak w swoim zbiorze, zatytu?owanym „Teatr marionetek”, zaprezentowa?a opowie?ci psychoedukacyjne, które mog? by? doskona?? pomoc? do pracy z dzie?mi i m?odzie?? nie tylko podczas spotka? terapeutycznych, ale równie? na lekcjach wychowawczych, czy w ka?dym domu, czytane przez rodziców. Poruszone tu tematy doskonale odzwierciedlaj? wiele z dzieci?cych problemów: l?k, zagubienie, niskie poczucie warto?ci. Bohaterowie opowie?ci nie tylko prezentuj? swój problem, ale równie? jego rozwi?zanie, nie s? jednak w tym poszukiwaniu odpowiedzi osamotnieni – zawsze towarzyszy im kto? bliski (rodzina, przyjaciele, ?yczliwi nieznajomi). Ciekawe, zabawne i pouczaj?ce opowie?ci zainteresuj? z pewno?ci? nie tylko najm?odszych, ale sprawi? równie? wiele przyjemno?ci i pobudz? do refleksji nad w?asnym ?yciem oraz uwa?niejszego przygl?dania si? otoczeniu równie? starszych czytelników.

Marta P?dzieszczak

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381197465
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Cómics y novelas gráficas / Manga / deportes

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok