Bo we mnie jest l?k. Anna Piotrowska

Bo we mnie jest l?k

By Anna Piotrowska

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Nerwica l?kowa to choroba, która potrafi zniszczy? ?ycie. Jej najwi?kszym zagro?eniem jest izolacja chorej osoby z ?ycia spo?ecznego i niemo?no?? wykonywania podstawowych czynno?ci, takich jak zrobienie zakupów, pój?cie do pracy, czy uczestniczenie w zaj?ciach. Anna Piotrowska odczu?a to wszystko na w?asnej skórze. To ?wiat, który doskonale zna. Autorka postanowi?a podzieli? si? swoimi do?wiadczeniami z czasów, kiedy choroba dopiero zacz??a dawa? o sobie zna?, kiedy zacz??a si? jej alienacja. Na szcz??cie w jej otoczeniu znalaz?y si? ?yczliwe osoby, dzi?ki którym podj??a walk? z chorob?. Pierwszym krokiem by?a odpowiednia diagnoza i pogodzenie si? z ni?. Nast?pnym etapem by?o znalezienie odpowiedniego terapeuty, a dalej… Dalej to ju? tylko du?o cierpliwo?ci i samozaparcia oraz wsparcie bliskich osób.

Anna Piotrowska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198233
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Biografía y autobiografía / General