Trading po mojemu. Moje 10-letnie do?wiadczenie w scalpingu na Forex. Przemys?aw Rajski

Trading po mojemu. Moje 10-letnie do?wiadczenie w scalpingu na Forex

By Przemys?aw Rajski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Trading po mojemu. Moje 10-letnie do?wiadczenie w scalpingu na Forex to 10-letni baga? do?wiadcze? zdobytych na rynku walutowym. Autor, pokazuje nie tylko metodologi? tradingu, ze szczególnym uwzgl?dnieniem metody scalping, ale tak?e praktyczne podej?cie do przygotowania warsztatu tradingowego oraz praktyczne podej?cie do przygotowania tradera – osoby, która jest wyspecjalizowana w zawieraniu krótkoterminowych transakcji instrumentami finansowymi. Warsztaty, które s? podstaw? do dzia?ania na wszystkich rynkach, w tym w szczególno?ci na rynkach walutowych oraz gie?dowych i kontraktów terminowych. Podej?cie przedstawione w ebooku to prosta metodologia zarabiania na rynkach finansowych, a tak?e ca?a ergonomia i psychologia tradera, co jest niezwykle wa?ne, a mo?e nawet najwa?niejsze, dla tych, którzy chc? zarabia? pieni?dze na rynkach finansowych. Spis tre?ci: NOTA O RYZYKU INWESTYCYJNYM O MNIE 1. MOJA PSYCHOLOGIA TRADINGU MOTYWACJA TWORZENIE WIZJI SUKCESU STRATEGIA OSI?GANIA CELÓW WYOBRA?ENIE SIEBIE JAKO SKUTECZNEGO TRADERA ODKRYJ SWOJ? MOC NA RYNKU 2. METODA SCALPINGOWA, KTÓRA DZIA?A 3. STRATEGIA ZASI?GU PODSTAWOWEGO (SZPFOREX) PRZYK?ADY ZAGRA? I OKAZJI – SYSTEM SCALPINGOWY

Przemys?aw Rajski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198882
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Empresa y Gestión
  Negocios y Economía / General