Dziedzictwo Camelotu. Tom I. Joanna Szymkowska

Dziedzictwo Camelotu. Tom I

By Joanna Szymkowska

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

17-letnia Vivianne pochodzi z Ameryki, od pocz?tku przeczuwa?a, ?e jest inna od reszty rówie?ników. W szkole czu?a si? samotnie, mog?a liczy? tylko na jedn? przyjació?k?. Po ?mierci ojca dowiaduje si?, ?e jest jedyn? spadkobierczyni? posiad?o?ci nale??cej do rodziny ze strony ojca. Gdy przyje?d?a do miejsca, gdzie znajduje si? tajemnicza posiad?o??, okazuje si?, ?e jest to niezwyk?y budynek, który zwi?zany jest z królem Arturem i Camelotem. Akcja powie?ci rozgrywa si? w dwóch ró?nych przestrzeniach czasowych we wspó?czesno?ci oraz w ?redniowieczu. Czytelnik podczas swojej przygody z ksi??k? mo?e spotka? si? w tym wyimaginowanym ?wiecie z Merlinem, czy te? z Tytani? — królow? elfów, która ma wiele wspólnego z g?ówn? bohaterk?.

Joanna Szymkowska

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198967
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok