Zarabiaj na nieruchomo?ciach jak zwariowany. Czyli jak pozyska? okazje inwestycyjn? na rynku nieruchomo?ci nawet o 90% taniej - 18 nowatorskich sposobów. Marek Petri

Zarabiaj na nieruchomo?ciach jak zwariowany. Czyli jak pozyska? okazje inwestycyjn? na rynku nieruchomo?ci nawet o 90% taniej - 18 nowatorskich sposobów

By Marek Petri

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Przewodniki po inwestycjach. Kompleksowy zbiór wiedzy dla inwestorów. Chcesz zacz?? dzia?a? na rynku nieruchomo?ci, ale nie wiesz, od czego zacz??? Obawiasz si?, ?e Twoje fundusze nie s? wystarczaj?ce do inwestowania? A mo?e wdra?asz si? w sourcing i potrzebujesz konkretnych rad, które znalaz?y swoje zastosowanie w praktyce? Ksi??ka Marka Petri jest w?a?nie dla Ciebie! „Zarabiaj na nieruchomo?ciach jak zwariowany” to kompleksowy podr?cznik zarówno dla pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowanych, w którym autor zebra? najwa?niejsze rady, definicje oraz przyk?ady dotycz?ce inwestowania na rynku nieruchomo?ci. Marek Petri sam zaczyna? od niewielkiej kwoty, a teraz jest uznanym rentierem, którego dzia?alno?? przynosi mu satysfakcj? i profity. Jak uda?o mu si? doj?? do takiego punktu w swoim ?yciu? Si?a tkwi mi?dzy innymi w kreatywno?ci i otwarto?ci na okazje! Okazuje si? bowiem, ?e nie potrzeba zdolno?ci kredytowej ani wielkich pieni?dzy do rozpocz?cia inwestowania. Autor dzieli si? kulisami ze swoich lokat i punktu widzenia na inwestowanie z nietypowej perspektywy. Dzi?ki wiedzy specjalistycznej i kreowaniu okazji z ?atwo?ci? b?dziesz móg? porusza? po rynku nieruchomo?ci, czy to jako inwestor czy te? jako po?rednik.

Marek Petri

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198875
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Negocios y Economía / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok