Dziewczyna ze snu. Dorota Filipowicz

Dziewczyna ze snu

By Dorota Filipowicz

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Klara to m?oda i atrakcyjna kobieta, przyci?gaj?ca wzrok m??czyzn. Zaraz po maturze podj??a studia ekonomiczne, ale jednocze?nie zmuszona by?a zarabia? na w?asne utrzymanie, ?eby wesprze? niezbyt zamo?nych rodziców. Uciek?a z Polski z powodu gangsterów, którym narazi?a si? pracuj?c jako kelnerka w jednym z nocnych klubów Sopotu. Zatrudni?a si? w lokalu polsko-niemieckiego ma??e?stwa. I wtedy zjawi? si? on – ksi??? z bajki, o jakim marzy ka?da m?oda kobieta. M?odzi pobrali si? w Algierii i wówczas wszystko si? zmieni?o… Ju? kilka dni po uroczysto?ci Adem pobi? Klar? za to, ?e na ulicy zdj??a hid?ab z g?owy, a potem j? zgwa?ci?. Zabra? paszport i telefon, by zatrzyma? j? przy sobie. Arabski m?? udowadnia? na ka?dym kroku, ?e Klara jest jego w?asno?ci?. Jeden z przest?pców Trójmiasta, który winny by? przys?ug? dziewczynie, postanawia uwolni? j? z muzu?ma?skiego piek?a.

Dorota Filipowicz

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381197014
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción General