Lakier do paznokci. Peggy Brown

Lakier do paznokci

By Peggy Brown

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

10 opowiada? o kobietach i dla kobiet. Trudne wybory, konsekwencje decyzji, spryt, niemoc, rozpacz, oszustwo, manipulacja. W ka?dych warunkach, i w ka?dym miejscu kobieta ma prawo do w?asnego zdania. Zbiór poruszaj?cych opowiada? autorka, Peggy Brown napisa?a dla kobiet. Przedstawicielki p?ci pi?knej nazbyt cz?sto staj? si? ofiarami patriarchalnych systemów, krzywdz?cych ko?cielnych, czy kulturowych stereotypów. W?a?nie o takich paniach i ich dramatycznych historiach pisze autorka. Wielow?tkowe opowiadania dostarczaj? silnych wra?e?. Nie sposób, nie wzruszy? si? czytaj?c o pokrzywdzonych kobietach, a tak?e, trudno nie odczu? w?ciek?o?ci i gniewu poznaj?c facetów tyranów. Poprzez te teksty pisarka wyra?nie podkre?la krzywdz?ce cechy patriarchalnego systemu, b??dy ko?cio?a i ko?tunizm spo?eczny. Pisarka uwidacznia, ?e w ka?dej kobiecie kryje si? bezcenna si?a.

Peggy Brown

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198332
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok