Taniec z Elvisem. Peggy Brown

Taniec z Elvisem

By Peggy Brown

Format: EPUB  
Protection:Watermark
Availability: Instant download

Synopsis

Emocjonalny rollecoaster pe?en nami?tno?ci i po??dania. ?wiat kobiecych i m?skich fantazji. Ona – kobieta z przesz?o?ci?. On – m??czyzna w koloratce niby oddany swemu powo?aniu, a jednak t?skni?cy za mi?o?ci? i cielesno?ci?. Kole?e?skie pogaw?dki szybko zmieniaj? si? w blisk? relacj?. Kiedy Julita coraz lepiej poznaje obiekt swoich zainteresowa?, rozmywa jej si? obraz idealnego kochanka. B?a?ej okazuje si? leniwym k?amc?, szastaj?cym pieni?dzmi i nadu?ywaj?cym alkoholu, po którym traci nad sob? panowanie. Mimo, i? kobieta wielokrotnie wstydzi si? jego zachowania to co? przyci?ga j? do m?odego wikarego. Niegasn?cy jednak ogie? mi?dzy kochankami sprawia, ?e wci?? nie s? sob? w pe?ni nasyceni. Jego zmys?y szalej? przy Julicie, pragnie jej, po??da i nie potrafi oprze? si? jej wdzi?kom. A kiedy nie dostaje tego czego chce, potrafi by? nieprzyjemny. Uczucie mi?dzy nimi jest fascynuj?ce, cho? nie stoi w zgodzie z przyj?tymi normami. Historia, w której nie brakuje analizy psychologicznej postaci, erotyzmu i pikantnych nami?tno?ci skrywanych od lat.

Peggy Brown

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198417
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ficción General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok