Józef Pless Wiersze 1970 – 2020. Józef Pless

Józef Pless Wiersze 1970 – 2020

By Józef Pless

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Poezja to inny ?wiat – du?o bardziej emocjonalny, zmys?owy. Wiersze Józefa Plessa s? bardzo ró?norodne. Autor pisze na obczy?nie i w ojczy?nie, ale zawsze w j?zyku rodzimym. To utwory z mi?o?ci? w tle, o t?sknocie i wspomnieniach. Opisuje w nich ?ycie, przesz?o??, rozpami?tuje, analizuje, przedstawia ró?ne historie, dzi?ki temu czytelnik przenosi si? w przesz?o??, p?yn?c wraz z poezj? obok tocz?cego si? ?ycia. Niezwykle wzruszaj?ce s? utwory, które powsta?y po ?mierci jego ukochanego dziecka. Zbiór emocji i uczu? ubranych w s?owa i ustawionych w wersy. Ka?dy z nich jest przemy?lany i dobrany z niezwyk?? staranno?ci?.

Józef Pless

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198110
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Poesía / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok