Noc inna ni? wszystkie. Robert Fujak

Noc inna ni? wszystkie

By Robert Fujak

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Mia? zaledwie dwadzie?cia lat, kiedy zosta? wdowcem. Jego ?ona zosta?a porwana przez nieznanych sprawców, którzy za??dali okupu za ?ycie m?odej kobiety. Mateusz postanowi?, ?e nie zap?aci z?oczy?com, a ?on? uwolni na w?asn? r?k?. By? przekonany, ?e nie mo?e pozwoli?, ?eby kto? szanta?owa? go przez ca?e ?ycie. Jednak gangsterzy okazali si? bezwzgl?dnymi lud?mi. Po dotarciu do opuszczonego magazynu, w którym ukrywali porwan?, znaleziono tylko jej spalone zw?oki. Okaza?o si?, ?e najpierw j? zastrzelili, a potem podpalili magazyn dla zatarcia ?ladów. Pó? roku po ?lubie Mateusz zosta? wdowcem. M?ody m??czyzna wpad? w rozpacz i próbowa? odebra? sobie ?ycie. W rezultacie rodzice umie?cili go w szpitalu psychiatrycznym. Jako? si? jednak pozbiera? i powoli wróci? do ?ycia. A dwa lat po tragicznych zdarzeniach pozna? Basi?, która okaza?a si? lekiem na ca?e z?o ?wiata. Zakochali si?, wzi?li ?lub, a m?oda kobieta zasz?a w ci???. A? pewnej nocy nad Wroc?awiem rozp?ta?a si? burza...

Robert Fujak

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381197144
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Colecciones Literarias / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok