Kolory ?wiata. Ma?gorzata Jankowska-Kobyli?ski

Kolory ?wiata

By Ma?gorzata Jankowska-Kobyli?ski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Ma?gorzata Jankowska-Kobylinski u?y?a ca?ej palety barw, by podzieli? si? z czytelnikami swoimi emocjami, uczuciami, spostrze?eniami, obawami i nadziejami. „Kolory ?wiata” to tomik niezwyk?y, bo bardzo ró?norodny. Mo?na tam znale?? wiersz na ka?dy dzie?, ka?d? aur? i ka?dy nastrój. Jedne s? radosne i pe?ne optymizmu, inne wyra?aj? pewne zw?tpienie. Z niektórych wylewa si? melancholia, z innych romantyzm, ale czytaj?c je, cz?owiek czuje jakby p?yn?? z rytmem, rymem i poezj?, przygl?daj?c si? zmiennym nastrojom i krajobrazom. Czytelnik wybiera si? w niezwyk?? podró?, przemierzaj?c wersy i strofy, i przy okazji zag??biaj?c si? we w?asne wn?trze. To chwila na zastanowienie, zebranie my?li, odpr??enie. Nawet je?li pojawiaj? si? tu wiersze smutne lub melancholijne, to zaraz mo?emy dostrzec jaki? optymistyczny akcent. ?wiat mieni si? feeri? barw, otaczaj? nas kolory, które odzwierciedlaj? równie? nasze nastroje.

Ma?gorzata Jankowska-Kobyli?ski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788381198295
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Poesía / General

Other titles of Wydawnictwo Psychoskok