Nienasycenie. Natalia Bukowska

Nienasycenie

By Natalia Bukowska

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

Pouk?adane ?ycie Agaty run??o w dniu kiedy rozpad? si? jej zwi?zek. M?oda kobieta postanawia znale?? now? mi?o?? i szcz??cie, a wpada w sid?a uzale?nienia od alkoholu i przygód seksualnych. Chwilowa ulga jak? dawa?y jej oddawanie si? tym przyjemno?ciom zacz??y zmienia? si? w na?óg który przej?? nad ni? kontrol?. Agata prowadzi podwójne ?ycie, te o którym wiedz? jej najbli?si i to drugie do którego ich nie dopuszcza. Fragment: Niedawno próbowa?am sobie przypomnie?, jak min?? mi czwarty rok studiów, i stwierdzi?am, ?e na uzale?nieniu. Pami?tam pewne okresy, nie pami?tam dni. Momenty, w których wpada?am w ci?g, a po nich te, w których dochodzi?am do siebie. Te pierwsze za ka?dym razem wyd?u?a?y si?, te drugie skraca?y. Pami?tam tylko pocz?tki ka?dego ci?gu. Dni, w których wiedzia?am, ?e to ju?. Ju? pozbiera?am si? po ostatnim piciu i mog? zacz?? od nowa. Podreperowa?am kondycj?, biegaj?c lub uprawiaj?c inny sport. Bardziej ni? normalnie dba?am o siebie, jakby codzienna wizyta u kosmetyczki mog?a pomóc. Czyta?am i uczy?am si? na zapas, co znaczy?o, ?e czyta?am kolejne rozdzia?y z podr?czników, a w ?wiczeniach j?zykowych odrabia?am kolejne zadania. Wi?cej czasu sp?dza?am te? z rodzicami i dziadkiem, ?eby po chwili znów zrobi? kolejny krok i chcie? wi?cej. By?am nienasycona.

Natalia Bukowska

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788364972003
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • April 15, 2015
 • Protection:
 • Sin DRM
 • Romance

Other titles of e-bookowo.pl