El Paciente. Bogumi? ?aski

El Paciente

By Bogumi? ?aski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Czy znaleziony na madryckim wysypisku m??czyzna mo?e mie? wp?yw na bezpiecze?stwo ca?ego kraju? Na oddzia? rehabilitacji neurologicznej w madryckim szpitalu trafia ci??ko pobity m?ody cz?owiek o nieustalonej to?samo?ci. Jego przybycie ca?kowicie zmienia rutyn? personelu medycznego. W miar? dokonuj?cych si? post?pów w leczeniu pacjenta mno?? si? jednak niewiadome. Ma to wp?yw na sytuacj? w ca?ym szpitalu. Co wi?cej, osoba nieznajomego powoduje komplikacje równie? w innym kraju, a nawet mo?e wywo?a? powa?ne reperkusje mi?dzynarodowe. Powie?? ??czy elementy thrillera medycznego, w?tki szpiegowskie oraz sensacyjne. Nie brak tu równie? momentów humorystycznych granicz?cych z grotesk?. Pomimo to ca?o?? niejednokrotnie zmusza czytelnika do g??bszej refleksji.

Bogumi? ?aski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788396681805
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo.pl