Ba?? o Szarym Smoku. Andrzej Nowik

Ba?? o Szarym Smoku

By Andrzej Nowik

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Gdy smok zaburzy? spokój Zasiedmiogórza, ludzie byli przekonani, ?e pewne bajkowe stworzenia stan? w ich obronie. Tylko czy one b?d? tego samego zdania? Od wieków ?yj? ba?niami napisanymi przez przodków i oboj?tne patrz? na to, co dzieje si? poza ich lasem. A je?eli si? zgodz?, to czy starczy im odwagi napisa? w?asn? ba??? W tej opowie?ci dziecko zobaczy po?wi?cenie, wspó?prac? i zaradno??. B?dzie towarzyszy? g?ównym bohaterom w starodawnych tunelach i przy odkrywaniu ukrytych mechanizmów. A wartka akcja nie pozwoli mu na ani chwil? nudy.

Andrzej Nowik

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381663465
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • January 1, 2023
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo.pl