Tryzub Imperia?. Ed Danyluk

Tryzub Imperia?

By Ed Danyluk

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Jesie? 1982 ?. Malutkie miasto w Zachodniej Ukrainie (niegdy?, w odleg?ych historycznie czasach stolica wielkiego pa?stwa) wstrz?sn??y g?o?ne zabójstwa. Zwi?zane z nimi jest dziwne znalezisko, które zbulwersowa?o umys?y ?ledczych, niezwyk?a moneta, z?oty imperia?. Moneta pa?stwa, które nigdy nie istnia?o. Powie?? 'Tryzub-imperia? ' zosta?a napisana w gatunku powie?ci kryminalnej w stylu retro, w Polsce okre?lanej jako 'krymina? milicyjny ', jej akcja toczy si? pod koniec ery L. Bre?niewa, ale odwo?uje si? g?ównie do dziejów królestwa Rusi (cz?sto nazywanego te? ksi?stwem Halicko-wo?y?skim), ciasno splecionych z histori? Polski. Królestwo to istnia?o ponad sto lat, w XIII-XIV stuleciach, i ostatecznie zosta?o wcielone do Polski. Merytoryczna zawarto?? powie?ci zosta?a skonsultowana przez wybitnego specjalist? w tej dziedzinie, prof. L Wojtowicza.

Ed Danyluk

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378598114
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • March 6, 2019
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo.pl