Rewitalizacja ogrodów. Krzysztof Lewandowski

Rewitalizacja ogrodów

By Krzysztof Lewandowski

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

„Rewitalizacja” to s?owo bardzo modne w dzisiejszych czasach, oznaczaj?ce przywrócenie do ?ycia. Nadanie zniszczonym terenom pierwotnej postaci. Powstaj?ce nowe osiedla mieszkaniowe i zak?ady pracy, bardzo ch?tnie tworz? ziele?ce. Po pewnym czasie niektóre zak?tki ogrodów i budowle przedstawiaj? nieciekawy widok. Zwi?zane to jest z rozbudow?, przebudow? domów, zak?adów. W ksi??ce tej chce Pa?stwu przedstawi? pomys?y na rewitalizacj? tych miejsc niedu?ym nak?adem finansowym, w taki sposób, aby by?y atrakcyjne. Krzysztof Lewandowski Jestem z wykszta?cenia ogrodnikiem, mam 40 letni? praktyk? ogrodnicz?, prowadzi?em plantacje ?wierku, zajmowa?em si? reanimacj? ogrodów. Pracowa?em w pa?stwowych zak?adach jak i prowadzi?em swoj? praktyk? ogrodnicz?.Zawodow? prace w ogrodnictwie musia?em zawiesi? z powodów zdrowotnych. Obecnie pracuje w firmie przyjaciela, gdzie jestem prezesem. Pisz? artyku?y do czasopism i poradników rolniczych mi?dzy innymi w jaki sposób ziemie 5 i 6 klasy zagospodarowa? agroturystyce.

Krzysztof Lewandowski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378593874
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 5, 2014
 • Jardinería / General

Other titles of e-bookowo.pl