Pod??aj?c za ?yraf?. Marzena Kopta

Pod??aj?c za ?yraf?

By Marzena Kopta

Format: ePub  
Availability: Instant download

Synopsis

To by?o wyzwanie, które podj??am na Facebooku, w zamkni?tej grupie „Wspieraj?cy Rodzic”. Zrobi?am to dla siebie, bo chcia?am ?wiczy? si? w empatii, w byciu w kontakcie ze sob? i z innymi. A potem Inga napisa?a, ?e chcia?aby mie? to wszystko zebrane w jednym miejscu, aby mog?a do tego wraca?. I tak zrodzi? si? pomys?, aby to wyda?. Czy to jest ksi??ka? Tak. Czy to e-book? Tak. W zale?no?ci od tego na jak? wersj? si? zdecydowa?e?. A ja nie wiem, jak to nazwa?. Najbli?ej jest mi do: materia? do pracy nad sob?. Znajdziesz w nim moje zapiski, przemy?lenia, wnioski, dialogi z moj? córk?. To jest moje. Moje warto?ci, przekonania, rozumienie ?wiata. By? mo?e co? sobie z tego we?miesz, i to wzbogaci Twoje ?ycie. Jestem blisko z Porozumieniem bez Przemocy, ale nie jestem ?yraf?. Bywam ni?. A kiedy ni? bywam, to nie zawsze jestem ?yraf? idealn?. Trudno. Podobnie, jak dopuszczam do g?osu Szakala. I wci?? si? ucz?. We? z tego materia?u, cokolwiek potrzebujesz, cokolwiek Ci si? podoba. Mo?e znajdziesz tu jedno zdanie, które odmieni Twoje ?ycie. Je?li tak, to ten materia? spe?ni swoje zadanie. A wówczas moja potrzeba wzbogacenia Twojego ?ycia zostanie zaspokojona. Marzena Kopta trener komunikacji, mediator, coach. Pracuje w obszarze relacji rodzinnych, w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Prowadzi treningi indywidualne, warsztaty grupowe wed?ug autorskiego programu. Wraz z Pensjonatem Reymontówka w Ko?cielisku zaprasza Rodziców na wyjazdowe warsztaty podczas wakacji. Wspiera Rodziców w budowaniu porozumienia i zrozumienia, uczy jak mówi?, aby si? zrozumie?, unikn?? konfliktów, by? w kontakcie, jak radzi? sobie z emocjami w?asnymi i jak wspiera? Dzieci, kiedy prze?ywaj? trudne dla nich emocje. Zwolenniczka wychowywania bez kar i nagród, wierzy ?e dobra komunikacja to dobra relacja. Szkoli wychowawców przedszkoli. Wielk? inspiracj? dla niej jest Uwa?no?? (mindfullness) wg Jona Kabata-Zina. Propaguje Uwa?no?? w?ród Rodzin. Mi?o?niczka wspieraj?cych s?ów i ?wiadomych odpowiedzi. Prywatnie ?ona Przemka i mama 7-letniej Hani. W czasie wolnym biega, czyta i uk?ada nowe teksty. Kocha Pary? i Kopenhag?, i nie mo?e zdecydowa? si?, które z tych miast bardziej. Trener komunikacji, mediator, coach. Pracuje w obszarze relacji rodzinnych, w oparciu o Porozumienie bez Przemocy. Prowadzi treningi indywidualne, warsztaty grupowe wed?ug autorskiego programu. Wraz z Pensjonatem Reymontówka w Ko?cielisku zaprasza Rodziców na wyjazdowe warsztaty podczas wakacji. Wspiera Rodziców w budowaniu porozumienia i zrozumienia, uczy jak mówi?, aby si? zrozumie?, unikn?? konfliktów, by? w kontakcie, jak radzi? sobie z emocjami w?asnymi i jak wspiera? Dzieci, kiedy prze?ywaj? trudne dla nich emocje. Zwolenniczka wychowywania bez kar i nagród, wierzy ?e dobra komunikacja to dobra relacja. Szkoli wychowawców przedszkoli. Wielk? inspiracj? dla niej jest Uwa?no?? (mindfullness) wg Jona Kabata-Zina. Propaguje Uwa?no?? w?ród Rodzin. Mi?o?niczka wspieraj?cych s?ów i ?wiadomych odpowiedzi. Prywatnie ?ona Przemka i mama 7-letniej Hani. W czasie wolnym biega, czyta i uk?ada nowe teksty. Kocha Pary? i Kopenhag?, i nie mo?e zdecydowa? si?, które z tych miast bardziej.

Marzena Kopta

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378595212
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 3, 2015
 • Protection:
 • Sin DRM
 • Relaciones Familiares / General

Other titles of e-bookowo.pl