Stra?nicy. Wojciech Giedrys

Stra?nicy

By Wojciech Giedrys

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

To nie jest typowy krymina? - cho? s? zw?oki, jest zagadka, jest policjant i jest nawet zaginiony dziennikarz ?ledczy lokalnej gazety. Krymina? jest tym przypadku tylko form? i ?rodkiem. To nie jest powie?? o toru?skich ?ydach, zaw?aszczeniu ich mienia, a tym bardziej powie?? o torunianach i Toruniu, i ich bezwzgl?dno?ci. Bo ona mog?a mie? miejsce w Toruniu i mie? miejsca nie musia?a. W tej ksi??ce brakuje g?ównego bohatera. Tylko niektóre w?tki nawi?zuj? do prawdziwych wydarze?. Wi?kszo?? to fikcja - to przede wszystkim poszukiwanie cz?owieka i jego miejsca na Ziemi, w?ród rodziny, znajomych, przyjació?, na ulicy, na klatce schodowej lub w m?tnej wi?lanej wodzie i zastyg?ym spojrzeniu topielca.

Wojciech Giedrys

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788378599623
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • September 24, 2018
 • Suspenso y Triller

Other titles of e-bookowo.pl