Arkagas. Tom 1: Nad wszystkie mocarze ?wiata. Marcin T. P. ?uczy?ski

Arkagas. Tom 1: Nad wszystkie mocarze ?wiata

By Marcin T. P. ?uczy?ski

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Poncki Pi?at wydaje rozkaz, by brama Shushan, jedyne dost?pne przej?cie prowadz?ce ze wzgórza ?wi?tynnego na Gór? Oliwn?, zosta?a tu? przed noc? paschaln? zamkni?ta.   Biuro. Kiosk. Przystanek autobusowy. Trzy zwyczajne miejsca. Trzy obce sobie osoby. Trzy przedziwne zjawiska. Jeden Kraków. Jeden osobliwy plan. Jeden wi?zie? w purpurowym p?aszczu. Bezlik pyta? i w?tpliwo?ci w przebudzonym mie?cie.   Ksi??ka dla czytelników, którzy po lekturze "Kodu Leonarda da Vinci", "Mistrza i Ma?gorzaty" i "Spisku syksty?skiego" dochodz? do wniosku, ?e jeszcze czego? im w tej kolekcji brak do pe?ni szcz??cia.

Marcin T. P. ?uczy?ski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788396085214
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo.pl