W Mroku Snów. Katarzyna Cytlau

W Mroku Snów

By Katarzyna Cytlau

Format: ePub  
Protection:Sin DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Gabriella jako dziecko zosta?a adoptowana i dopiero w wieku dziewi?tnastu lat odkrywa, ?e jej biologiczna matka zosta?a zamordowana i ?e ma brata bli?niaka. Dziewczyna dowiaduje si?, ?e ich ojciec – Noctus – jest pot??nym ?wi?tym, przez co i ona nale?y do rasy pradawnych istot, maj?cych niesamowite, nadnaturalne zdolno?ci. Gabriella, która do tej pory ?y?a jako zwyczajna ?miertelniczka, wci?? sceptycznie podchodzi do wszystkiego, czego stopniowo si? dowiaduje. ?wi?ci, Demony, inne wymiary oraz silne moce, które si? w niej budz?, na pocz?tku po prostu j? przera?aj?. Okazuje si? te?, ?e pod opiek? Noctusa znajduj? si? mieszka?cy planety, któr? wkrótce czeka zag?ada. ?wi?ty chcia?by ich ocali?, ale potrzebuje pomocy. Gabriella nawet nie przypuszcza, ?e spotkanie z nimi jeszcze bardziej wywróci jej ?ycie do góry nogami. Pozyskiwanie sojuszników oraz szukanie sposobów ratowania obcej cywilizacji nie jest jednak jedynym zmartwieniem g?ównych bohaterów. ?wi?ty, który wiele lat wcze?niej rozdzieli? rodzin? Gabrielli, coraz intensywniej przypomina o swoim istnieniu. Jak przekona? ca?y ?wiat do swoich racji i zdoby? sprzymierze?ców w i?cie szalonym przedsi?wzi?ciu? Jak walczy? z kim?, kto jest jedynie pojawiaj?cym si? i znikaj?cym widmem? Jak nauczy? si? panowa? nad moc?, któr? m?oda dziewczyna powoli zaczyna w sobie odkrywa?? Czy wiara w ludzi, przyja?? i mi?o?? wystarcz?? A mo?e stan? si? jej s?abo?ci? i przyczyn? zguby? W mroku czai si? z?o. Gabriella b?dzie musia?a stan?? w obronie swoich bliskich, jednocze?nie potrzebuj?c ich wsparcia. Przed ni? trudne wybory i walka z pot??nym wrogiem, którego zamiary nie do ko?ca s? jasne…

Katarzyna Cytlau

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788395773242
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 27, 2020
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo.pl