Nieoczywista Kuchnia. Damian Kami?ski

Nieoczywista Kuchnia

By Damian Kami?ski

Format: ePub  (Adobe DRM)
Protection:Adobe DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Nieoczywista kuchnia. Jak je?? zdrowo i czu? si? ?wietnie. Kreatywne przepisy dla ka?dego Nieregularne spo?ywanie posi?ków, stosowanie diet ubogich w sk?adniki od?ywcze oraz b??dy ?ywieniowe to tylko kilka z?ych nawyków, które mog? wp?ywa? na Twoje z?e samopoczucie. Pochylaj?c si? nad tym poradnikiem, pozwalasz zaprosi? si? na lekcj? Zdrowego Od?ywiania wzbogacon? nieoczywistymi przepisami na dania, z których korzysta? mo?e ka?dy potrzebuj?cy urozmaicenia swojej diety zdrowotnej, jak i szukaj?cy kulinarnych inspiracji. Damian Kami?ski – pasja zmieni?a go w artyst? Damian jest m?odym, bardzo ambitnym kucharzem, który swoje do?wiadczenie zawodowe zdobywa? w wielu restauracjach na terenie Polski i poza granicami kraju, a sukcesy odnosi? w wielu presti?owych konkursach kulinarnych na arenie ogólnokrajowej. Karier? zawodow? budowa? od najni?szych szczebli bran?y gastronomicznej. Od kilku lat, z sukcesami, zajmuje si? prowadzeniem kuchni restauracyjnych oraz kuchni hotelowych, cz?sto tworz?c je od podstaw. Niezliczone kursy i szkolenia z zakresu ?ywienia pomagaj? mu w zdobywaniu nietuzinkowej wiedzy, któr? pragnie si? podzieli?. Potrawy od podstaw stworzone przed Damiana doskonale nadaj? si? dla osób chc?cych zadba? o swoje zdrowie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dzi?ki temu, ?e „testuje” on je na najbli?szych, mamy gwarancj? jako?ci oraz najwy?szej staranno?ci o ka?dy szczegó?, który zachwyci zarówno amatorów, jak i najbardziej wymagaj?cych krytyków.

Damian Kami?ski

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788395793905
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Cocina / General

Other titles of e-bookowo.pl