Esencja Bezkresu. Kamil Exner

Esencja Bezkresu

By Kamil Exner

Format: ePub  
Protection:DRM
Availability: Instant download

Synopsis

Wakacje po zdanej maturze mia?y by? cudownym czasem oddechu od pandemicznej rzeczywisto?ci, pe?nym mi?osnych przygód, prostych przyjemno?ci i s?o?ca. Oriana Geber mia?a w?asne plany, kiedy Los nieoczekiwanie zapuka? do drzwi jej intymnego ?wiata. Dziewczyna zostawia swoj? siostr?-bli?niaczk?, ch?opaka oraz rodzinne miasta: Kraków i Florencj?, by podj?? wyzwanie i zg??bia? tajemnice chymeii – staro?ytnej sztuki warzenia eliksirów. Wkrótce Oriana przekona si?, jak wielkie i niebezpieczne mo?e by? Multiwersum oraz zmierzy si? z wrogami, których oddech wci?? czuje na karku. Esencja Bezkresu to mroczna droga poszukiwania w?asnego ja, biegn?ca przez tajemnicze zakamarki odleg?ych, nieznanych ?wiatów, prosto do stoj?cej u celu zemsty. Ale czy to o ni? tak naprawd? chodzi?o? Kamil Exner (ur. 1992) Z wykszta?cenia antropolog, z filologicznymi sk?onno?ciami. Studiowa? na Uniwersytecie Jagiello?skim oraz Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie. Z pisaniem zwi?zany od lat, jako dziennikarz i copywriter, a tak?e autor krótkich form literackich. Prywatnie w?ada mieczem, chodzi po górach i czyta, oczywi?cie. Mieszka w Krakowie.

Kamil Exner

 • Publisher:
 • e-bookowo.pl
 • ISBN:
 • 9788381662963
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 26, 2021
 • Ficción / General

Other titles of e-bookowo.pl