Specyfik. Aleksander Janowski

Specyfik

By Aleksander Janowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Nieszcz??ni chorzy w Afryce ufnie i z wielk? nadziej? oczekuj? na szczepionk? przeciwko AIDS, bo przecie? cudotwórczy specyfik, dostarczony pod egid? szlachetnej Organizacji Narodów Zjednoczonych, gwarantuje powrót do zdrowia i d?ugie ?ycie. Prawda? Owszem. Zanim jednak wspania?y ten specyfik trafi do cierpi?cych w trudno dost?pnym afryka?skim buszu, po drodze wszystko mo?e si? zdarzy?. Autor szafuje morderstwami bez opami?tania? A jak?e bez nich prowadzi? powa?ny interes? Przymusowe a przedwczesne zgony s? na porz?dku dziennym. I nocnym. Oszustwa? Mnogie i pomys?owe. Pieni?dze? W nadmiarze - na licznych kontach bankowych i w gotówce. Kobiety? Wy??cznie pi?kne, ?agodne, serdeczne, s?odkie i bardzo oddane. Mamonie. M??czy?ni? Mili ka?demu damskiemu sercu bogaci dranie i przystojni, wysocy bruneci - oszu?ci matrymonialni. Romantyczna mi?o??? Sowicie op?acona z góry przez szczodrego sponsora i w pe?ni wkalkulowana w cen? ryzyka handlowego. Polecamy.

Aleksander Janowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788363548254
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • December 17, 2012
 • Ficción Juvenil
  Crimen Real / General
  Crímenes reales

Other titles of Aleksander Janowski