Sandy cz.II. Aleksander Janowski

Sandy cz.II

By Aleksander Janowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

„Sandy II”to kontynuacja powie?ci Aleksandra Janowskiego - lektura dla osób o mocnych nerwach. G?ównie o pieni?dzach, a wiadomo, ?e tam, gdzie chodzi o miliony dolarów, ludzie ?ycie staje si? bezwarto?ciowe. M?ody prawnik-finansista, zwi?zany z kobiet?, która dzi?ki wujowi obraca si? w ameryka?skim ?wiecie filmowym, chc?c dorobi?, zgadza si? na napisanie scenariusza do filmu przygodowego o zamachu terrorystycznym. Zastraszany przez lokaln? mafi? popada w tarapaty, kiedy okazuje si?, ?e przerwano zdj?cia do filmu. Taki obrót spraw krzy?uje te? szyki lokalnej w?adzy, która maj?c chroni? plan filmowy, doprowadza do powstania irracjonalnych wypadków, które mia?y zapewni? jej awans i szerokie horyzonty oraz profity poza ma?ym Rosylin, w którym kr?cono sceny filmowe. Równie? huragan „Sandy”, który nawiedza Nowy Jork i czyni niewiarygodne spustoszenia najni?ej po?o?onych terenów, nie okazuje si? dzie?em przypadku. Czy jest mo?liwym, by kto? do?o?y? r?k? do manipulowania czynnikami atmosferycznymi? Je?li tak, to po co? Czy planowany w filmie zamach terrorystyczny jest rzeczywi?cie tylko wymys?em fantazji scenarzysty? Kto dzia?a przeciw komu i czy w dzisiejszym ?wiecie mo?na komukolwiek jeszcze ufa??

Aleksander Janowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379002108
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • May 30, 2014
 • Ficción / General
  Ficción General

Other titles of Aleksander Janowski