Mucha. Aleksander Janowski

Mucha

By Aleksander Janowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

Mucha nie siada, prosz? Pa?stwa… na byle co. Nie kr??y te? nad byle czym. Mucha ma wa?niejsze zadania. Mucha poleci jednak na lep. Na jaki lep? Otó? to. Dobre pytanie. Na lep w?a?ciwy. Dajcie jej do wyboru okruszki cha?wy na talerzyku, resztki p?czka z renomowanej cukierni Bliklego w Warszawie lub skomplikowany rysunek techniczny na sztywnym papierze, to co wybierze?… Twardy papier. Nie do wiary! Nienormalna jaka?? Nie z tego ?wiata? Nie jeste?my, niestety, specjalistami od insektologi stosowanej i nie potrafimy zaspokoi? Pa?stwa ciekawo?ci. Pretensje prosimy kierowa? do autora. Kim w takim razie jest tajemniczy „w?adca much”? Nie byle kim, bo obcym dyplomat?. Dlaczego w takim razie bawi si? na ?aweczce w publicznym parku w gr? komputerow?, jak jaki? niewyro?ni?ty dzieciak? Co widzimy na ekranie jego laptopa? Much?! Dlaczego? Nie wystarcz? mu bzykaj?ce wokó? owady? Odpowiedzi na to wa?kie pytanie poszukuj? dzielni stró?e prawa, którzy s?u?bowo dzia?aj? nieustannie dla naszego dobra. Dla u?atwienia rozwi?zania zagadki dodamy, ?e mucha powie?ciowa posiada niezwykle specyficzny w?ch. Bezb??dnie wyczuwa niebotyczne zyski z ropy naftowej i nieomylnie kieruje swój owadzi lot w tamte okolice. Pod??aj?c jej tropem natrafiamy na prawdziwe skarby – bia?e, wielkie, pe?nomorskie jachty, pi?kne zamki nad zatok? oceaniczn?, wyd?u?one l?ni?ce limuzyny z ol?niewaj?cymi kobietami w ol?niewaj?cych sukniach z dekoltami w ol?niewaj?cych brylantowych koliach oraz wy?ysia?ych, grubych potentatów z wypchanymi portfelami, rozrzucaj?cych banknoty studolarowe na ka?dym kroku. Jest cudownie. Poczesne miejsce w powie?ci zajmuje jednak romantyczna mi?o?? dwojga osób p?ci przeciwnej, nad któr? zawisa z?owieszczo widmo t?ustej, czarnej... muchy. Co maj? czyni? nieszcz??ni zakochani? Jak maj? uratowa? swoje uczucia przed zach?annymi, lepkimi, czarnymi mackami? Autor wielu popularnych powie?ci, Aleksander Janowski, ostrzega, ?e zwyk?a packa lub powszechnie dost?pne ?rodki owadobójcze nie poskutkuj?. Zaleca zastosowanie du?ego m?ota kowalskiego lub podr?cznej wyrzutni granatów. ?atwo powiedzie?! Czy romantyczna mi?o?? zwyci??y przeciwno?ci okrutnego losu? Autor dr?czy nas niepewno?ci? a? do ostatniej strony tej niezwyk?ej powie?ci.

Aleksander Janowski

 • Publisher:
 • Wydawnictwo Psychoskok
 • ISBN:
 • 9788379001262
 • Language:
 • Polaco
 • Size:
 • Kb
 • Published:
 • October 23, 2013
 • Ficción juvenil / General
  Ficción / General
  Ficción General

Other titles of Aleksander Janowski