W cieniu coko?ów. Cz??? III.  Aleksander Janowski

W cieniu coko?ów. Cz??? III

By Aleksander Janowski

Format: EPUB  
Protection:Watermarking
Availability: Instant download

Synopsis

& bdquo;W cieniu coko?ów. Cz??? III " Aleksandra Janowskiego to trzeci tom wspomnie? dziennikarza, autora i t?umacza. Autor pisze w nim o latach osiemdziesi?tych, trudnych politycznie. Zajmuj?co opisa? swoje koleje losu, bogate do?wiadczenia oficjalnego t?umacza na najwy?szym szczeblu pa?stwowym. Dodatkowej pikanterii dodaje fakt, ?e opisuje on epokowe wydarzenia widziane równie? z perspektywy... Genewy i Wiednia, gdzie przysz?o mu przebywa? w delegacjach s?u?bowych. Wszystko przedstawione z pewnym dystansem do siebie, do ówczesnych spraw, ze szczypt? sarkazmu, gdzie wypada, i z pewnym sentymentem do najlepszych lat swojej kariery zawodowej. Nie brak w tek?cie zabawnych anegdot politycznych i nie tylko. Trylogia t?umaczeniowa Aleksandra Janowskiego powinna zajmowa? poczesne miejsce w bibliotece podr?cznej ka?dego t?umacza, ka?dego kandydata i ka?dego aspiranta do tego trudnego zawodu.

Aleksander Janowski


Other titles of Aleksander Janowski